Lập Trình Linux

❤️KaliLinuX❤️Windows 10📖Subsystem 4 Linux [2019]🤲✅
#Windows #Subsystem #Linux
Windows Subsystem for Linux Installation Guide for Windows 10

Before installing any Linux distros for WSL, you must ensure that the “Windows Subsystem for Linux” optional feature is enabled:
Open PowerShell as Administrator and run
PowerShell
Copy
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
PowerShell
Copy
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
Restart your computer when prompted.
Install your Linux Distribution of Choice
To download and install your preferred distro(s), you have three choices:
Download and install from the Microsoft Store (see below)
Download and install from the Command-Line/Script (read the manual installation instructions)
Download and manually unpack and install (for Windows Server – instructions here)

reverse-shell

Reverse Shell as a Service –

#MUSIC: Luke Larrell Get Ri$h (Original Mix)

#munya
munya

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Khai báo y tế toàn dân thực hiện ở đâu, như thế nào? | VTC Now
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt Windows 7 lên ZenFone 2
Phần Mềm
Cách cài đặt phần mềm diệt virus Avast free 2020