Lập Trình Linux

0x16a How to get a job as a Device Driver Programmer ?
LINUX KERNEL & SYSTEMS PROGRAMMING CLASSES

Device Driver Books @ Amazon:
Linux Device Drivers: Where the Kernel Meets the Hardware:
Linux Device Drivers Development:

Join for a course:

by Kiran Kankipati:
contact:

checkout my other Youtube Channel: The FreeBSD Channel

#DeviceDriver #Programming #LinuxKernel

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Game
Ben 10 Ultimate Alien: Cosmic Destruction – PSP Gameplay 1080p (PPSSPP)
Tin HOT
Aprendamos sobre el Virus Hanta
Lập Trình Linux
ĐIỀU CHỈ MACBOOK LÀM ĐƯỢC!