Lập Trình Linux

5 bước cơ bản để test automation web app trên Linux Ubuntu 16.x
#tester_dummy
#automation_web_testing
#linux_web_app_testing

5 bước đơn giản cài firefox headless và nss3 cùng framework HERA + Webdriver trên Linux Ubuntu 16.x, cho đa phần các tester không biết code để kiểm định tự động webapp trên Linux:

Yêu cầu kiến thức trước khi học:
– Kỹ năng Mềm: Không có
– Kỹ năng Cứng: Biết về software testing cơ bản. Không cần biết coding. Biết dùng Microsoft Excel.

Ứng dụng demo: testerpro.org/shop

Kiến thức sau khi học:
Step1: Cài JDK trên Linux. lấy gói ZIP framework HERA cho Linux, mở ZIP
Step2: Cấu hình browser chạy, cài firefox headless và thư viện nss3 cho chrome
Step3: Chạy thử với lệnh tương ứng trên pc Linux Ubuntu 16x
Step4: Chuẩn bị keyword trên Excel
Step5: Run chức năng order hàng (trên 1 browser, trên 2 browser cùng lúc). Xem kết quả từ báo cáo Excel. Báo cáo lỗi

Phục vụ khoá học Kiểm định tự động cho Web – đã update đầy đủ framework chạy trên các browser phổ biến nhất, và hướng tiếp cận ABC nhất cho các tester dummy nhất:

Link lấy gói framework HERA (update 25/3/2018):
(Vào đây xem và lấy link qua:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
ETS2 | Xe Phương Trang Về Cần Thơ =))
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Fedora core – Lab Fedora core phần 1
Tin HOT
5 Seconds Of Summer – Valentine
There are currently no comments.