Lập Trình Linux

7 bước tấn công của hacker – các bạn lên đề phòng khi bị hack
#HVAOnin
Muc đích của chúng tôi là cung cấp tất cả các kiến thức liên quan đến bảo mật và góp phần thúc đẩy sự nắm bắt kiến thức bảo mật điện toán trong cộng đồng… Chúng tôi không viết virus cũng như không dung túng cho hành vi viết và phát tán virus. Chúng tôi không đánh cắp mật khẩu của người dùng. Chúng tôi không phá huỷ dữ liệu của bất cứ website nào. Chúng tôi không truyền bá ảnh đồi trụy. HVA – Onin có quyền gỡ bỏ bất cứ thành viên hoặc bài viết nào vi phạm những điều trên

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Máy Tính
Hướng dẫn cách phóng to màn hình trên win 7
Lập Trình Linux
Install Kali Linux On VMware Virtual Machine | Guide
Tin HOT
Thai Food With Lisa (BLACKPINK), Elkie (CLC), & Minnie ((G)-IDLE)