Lập Trình Linux

Add Danh hiệu chữ và Vòng sáng JX
* Link file

* Thực hiện
– Chép các file SPR vào đúng thư mục spr trong client
– Mở file playertitle.txt
+ Copy 1 dòng mẫu và dán sang dòng mới
+ Chỉnh số ID cột B trong file +1 – ví dụ dòng cuối có id là 100 thì dòng mới là 101
+ Ở cột D, chỉnh con số này trùng với ID bên file ״̬ͼÐζÔÕÕ±í.txt
– Mở file ״̬ͼÐζÔÕÕ±í.txt
+ Copy dòng mẫu sang dòng mới
+ Đặt tên lại (cột A),
+ Cột B sửa lại đường dẫn file spr
+ Cột C qui định vòng sáng đó là dành cho “đầu”, “thân” hay “chân” thì ta chuyển thành “head”,”body” và “foot”
+ Cột G và cột I nếu chúng ta biết được số frame của file spr vòng sáng thì chỉnh cho đúng. (sử dụng soft RPGViewer để xem file .pak trong thư mục Data của Client game)
– Lưu lại và đồng bộ client và server (chép đúng vị trí)

Còn file script lệnh bài jackielenhbai.lua
– Các bạn mở file xem dòng testplayertitle, 2 dòng kế tiếp rồi chỉnh sửa cho đúng hàm.
{“Test danh hiÖu”, testplayertitle},
{“NhËn danh hiÖu”, addplayertitle},
{“Remove danh hiÖu”, removeplayertitle},

3 dòng nói chuyện trên sẽ có 3 hàm khác gọi đến
Các bạn tự điều chỉnh cho khớp với lệnh bài của các bạn đang sử dụng nhé. Nếu các bạn cứ bê nguyên xi thì sẽ bị lỗi.

Nếu có gì thắc mắc hoặc làm không được, các bạn hãy comment dưới video, mình sẽ giải đáp, nếu các bạn có Teamviewer, mình sẽ xem và chỉnh sửa nếu ok.

Cảm ơn các bạn đã xem.

@Copyright : bản quyền thuộc về Jackie Gaming
Facebook:
Twitter:
Mix
Reddit

#themvongsang
#addvongsang
#jackiegaming

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phần Mềm
Phá mật khẩu iPhone 4,4S,5,5S,6, 6 Plus Mở khóa vô hiệu hóa iPhone
Tin HOT
KẾT QUẢ VÒNG 2 V.LEAGUE 2020 | BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2020
Phần Mềm
After Effect #7 Hướng dẫn vẽ Animation và tạo Keyframe chuyển động trong Adobe After Effects