Lập Trình Linux

Audacity 2.3.1 Released, Restores Linux Support |How to Install Audacity 2.3.x on Ubuntu
Cài đặt Audacity 2.3.x trên Ubuntu

Bạn có thể tải xuống trình cài đặt Audacity cho Windows và macOS từ trang web Audacity. Ở đây bạn cũng sẽ tìm thấy mã nguồn cho các bản dựng Linux.

#Audacity Flatpak không chính thức (và, như chưa được cập nhật) có sẵn trên Flathub .

Để cài đặt Audacity 2.3.x trên Ubuntu 16.04 LTS trở lên, bạn có thể sử dụng Audacity PPA của PandaJim.

Kho lưu trữ gói cá nhân của Jim chứa các gói Audacity 2.3.1 được xây dựng cho Ubuntu 16.04 LTS, #18.04 LTS, 18.10 và Ubuntu 19.04. PPA cũng có thể được sử dụng trên HĐH sơ cấp 5.0 và Linux Mint 19.1.

Để thêm Audacity PPA vào các nguồn phần mềm của bạn, hãy chạy:

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/audacity

Nếu bạn đang dùng #Ubuntu 16.04 LTS trở lên, bạn cũng cần chạy:

sudo apt update

Cuối cùng, bạn có thể cài đặt Audacity bằng lệnh này:

sudo apt install audacity

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Lee Yeon Hee's Sudden Cuteness [The Game: Towards Zero Ep 2]
Máy Tính
Top 10 phím tắt hay thường dùng trên Windows
Tin HOT
Hôm nay (16-9-2019) sẽ điều chỉnh giá xăng dầu
There are currently no comments.