Lập Trình Linux

Bài 4: Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Linux
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VSFTP trên linux.
FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương trình ftp server sử dụng trên linux như: VSFTP, Wu-FTP, PureFTPd, ProFTPD.

Linux Căn bản LPI 1& 2

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Giải Trí
DX PR Wild Force – SS Gaoranger 百獣戦隊ガオレンジャー ( ver 2 )
Tin HOT
Phim Sinh tử tập 80 || Sinh tử tập 80 || Sinh tử tập cuối vtv1(corona)
Phần Mềm
Cách tải và dùng miễn phí Filmic Pro và các phần mềm có phí khác trên iPhone
There are currently no comments.