Lập Trình Linux

Bài 9: Cài đặt và cấu hình Samba Server
Samba là một phần mềm miễn phí chủ yếu dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS. Việc cấu hình Samba Server rất dễ. Mời các bạn truy cập vào để xem chi tiết

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Máy Tính
Leblanc Montage #2 – Best Leblanc Plays Season 9
Lập Trình Linux
Ghost: Critical Linux Flaw – Daily Security Byte EP.12
Phần Mềm
Chuyển ảnh chân dung ngày sang đêm | Ghép ảnh manip cơ bản
There are currently no comments.