Lập Trình Linux

Bài 9 : Cấu hình Mount Hard Disk trong Linux
Muốn add thêm hdd với Linux ta làm như sau :
– fdisk để phân chia partition của ổ cứng
– mkfs để format
– mount để gắn một partition đã format vào một mount point
– Chỉnh sửa fstab để Linux có thể tự động mount khi boot.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Cài đặt Kali Linux phiên bản mới nhất không gặp lỗi
Lập Trình Linux
Install Kali Linux 2020 ANY PC Easy Way | Kali Linux 2020 in Virtual Box
Tin HOT
HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH | MÔN TIẾNG ANH – LỚP 12 | 15H15 NGÀY 09.03.2020 | HANOITV
There are currently no comments.