Lập Trình Linux

Bài 9 : Cấu hình Mount Hard Disk trong Linux
Muốn add thêm hdd với Linux ta làm như sau :
– fdisk để phân chia partition của ổ cứng
– mkfs để format
– mount để gắn một partition đã format vào một mount point
– Chỉnh sửa fstab để Linux có thể tự động mount khi boot.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) trưa 13/3 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán
Giáo Dục
Bài tập cuối tuần Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 20 | Giới thiệu quê hương đổi mới
Lập Trình Linux
Linux/Mac Tutorial: Cron Jobs – How to Schedule Commands with crontab
There are currently no comments.