Giải Trí

bloginfo part 01
echo “admin_email : “;
bloginfo(‘admin_email’);
echo “atom_url : “; bloginfo(‘atom_url’);
echo “comments_atom_url : “; bloginfo(‘comments_atom_url’);
echo “description : “; bloginfo(‘description’);
echo “home : “; bloginfo(‘home’);
echo “html_type : “; bloginfo(‘html_type’);
echo “language : “; bloginfo(‘language’);
echo “name/title : “; bloginfo(‘name’);
echo “pinkback_url : “; bloginfo(‘pingback_url’);
echo “stylesheet_directory : “; bloginfo(‘stylesheet_directory’);
echo “stylesheet_url : “; bloginfo(‘stylesheet_url’);
echo “template_directory : “; bloginfo(‘template_directory’);
echo “template_url : “; bloginfo(‘template_url’);
echo “text_direction : “; bloginfo(‘text_direction’);
echo “url : “; bloginfo(‘url’);
echo “version : “; bloginfo(‘version’);
echo “wpurl : “; bloginfo(‘wpurl’);
$varill= get_bloginfo(‘version’);

echo $varill;

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/giai-tri

Tin HOT
Money Heist: Part 4 | Official Trailer | Netflix
Phần Mềm
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Videoscribe Mới Nhất 2020 – cách làm video animation dạng tay vẽ
Lập Trình Linux
[ BetterBackdoor ] Cài đặt Backdoor với vô số tính năng trên Kali Linux
There are currently no comments.