Giải Trí

bloginfo part 01
echo “admin_email : “;
bloginfo(‘admin_email’);
echo “atom_url : “; bloginfo(‘atom_url’);
echo “comments_atom_url : “; bloginfo(‘comments_atom_url’);
echo “description : “; bloginfo(‘description’);
echo “home : “; bloginfo(‘home’);
echo “html_type : “; bloginfo(‘html_type’);
echo “language : “; bloginfo(‘language’);
echo “name/title : “; bloginfo(‘name’);
echo “pinkback_url : “; bloginfo(‘pingback_url’);
echo “stylesheet_directory : “; bloginfo(‘stylesheet_directory’);
echo “stylesheet_url : “; bloginfo(‘stylesheet_url’);
echo “template_directory : “; bloginfo(‘template_directory’);
echo “template_url : “; bloginfo(‘template_url’);
echo “text_direction : “; bloginfo(‘text_direction’);
echo “url : “; bloginfo(‘url’);
echo “version : “; bloginfo(‘version’);
echo “wpurl : “; bloginfo(‘wpurl’);
$varill= get_bloginfo(‘version’);

echo $varill;

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/giai-tri

Phần Mềm
Mình đã BỎ dùng Google Chrome!?! | Microsoft Edge Chromium đã tới!!!
Lập Trình Linux
[Khóa học lập trình C++ Cơ bản] – Bài 18: Ép kiểu ngầm định (Implicit type conversion) | HowKteam
Tin HOT
Dân Bình Thuận cảnh báo ‘lại biểu tình’ nếu bị ‘truy bắt’ (VOA)
There are currently no comments.