Lập Trình Linux

Cách cài đặt Nodejs trên Kali Linux
link huong dan.

lệnh 1
wget -qO- | bash

lệnh 2
wget -qO- | zsh

Sau đó tắt Terminal đi và mở lại

lệnh 1
command -v nvm

lệnh 2 cài đặt nodejs qua nvm
nvm install 12.13.0

Kiểm tra version Nodejs

lệnh
node -v

Kiểm tra version NPM
npm -v

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Download
Ứng dụng Tạo và Sửa Tin nhắn Messenger để Troll bạn bè cực khắm bựa – Fake Messenger Chat Troll
Khóa Học
[Bài dự thi] Thử nghiệm xâm nhập và tấn công bằng Kali Linux
Lập Trình Linux
Cách dễ nhất để trải nghiệm Ubuntu mà không cần cài lại Win
There are currently no comments.