Lập Trình Linux

Cách cài đặt Nodejs trên Kali Linux
link huong dan.

lệnh 1
wget -qO- | bash

lệnh 2
wget -qO- | zsh

Sau đó tắt Terminal đi và mở lại

lệnh 1
command -v nvm

lệnh 2 cài đặt nodejs qua nvm
nvm install 12.13.0

Kiểm tra version Nodejs

lệnh
node -v

Kiểm tra version NPM
npm -v

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Âm Nhạc
[KARAOKE] Giờ Em Đã Biết – Minh Hằng | Beat Chuẩn
Game
Hướng Dẫn Tạo Web Game MU ONLINE Trực Tiếp Trên VPS 2020
Phim
Cao Thủ Kungfu – Phim Hành Động Võ Thuật Cực Hay Cùng Đoạn Kết Bất Ngờ Về Tình Huynh Đệ
There are currently no comments.