Lập Trình Linux

Cách cài tool sqlmap trên windown
– Công cụ này có chức năng tương tự như TOOL SQL trên KALI LINUX
– Dưới đây là đường lin tải TOOL SQLMAP: và phần mềm python :

—– Đăng kí để ủng hộ kênh và nhận được các video hay nữa—–
—————————— Còn nữa… ——————————

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Linux Desktop Wallpapers: Where I Get Them
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt botnet cho DDos Attack
Lập Trình Linux
Cách phân vùng ổ cứng để cài Ubuntu theo ý muốn
There are currently no comments.