Lập Trình Linux

Cách chạy Python trên Sublime Text 3 (how to run python in sublime text 3)
code:
{
“shell_cmd”: “(Path_file_python) -u “$file””,
“file_regex”: “^[ ]*File “(…*?)”, line ([0-9]*)”,
“selector”: “source.python”
}
—————————————————————
Lưu ý: Nếu làm như trên nó vẫn báo lỗi thì khả năng cao là trong Path của bạn có dấu space nhé. Nên bạn phải dùng code này:
code:
{
“shell_cmd”: “”(Path_file_python)” -u “$file””,
“file_regex”: “^[ ]*File “(…*?)”, line ([0-9]*)”,
“selector”: “source.python”
}

Nhớ rằng thay (Path_file_python) bằng path của file python trong máy bạn nhé.
Cảm thấy hay thì bấm like nha các bác :3

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Peppermint OS 9 Review – Lightweight champion?
Lập Trình Linux
Linux Interview Questions And Answers | Linux Administration Tutorial | Linux Training | Edureka
Lập Trình Linux
[Lập trình Machine learning cơ bản] – Bài 3: Giới thiệu Linear Regression và hàm hθ(x) | HowKteam
There are currently no comments.