Lập Trình Linux

Cài đặt Bitrix24 trên Window, Linux, CentOS, Máy ảo VMWARE
Hướng dẫn cài đặt bitrix24 trên môi trường Window, Linux, CentOS… máy ảo dùng VMWARE với các gói đã có sẵn trong VMware Edition:

CentOS 7 x86_64 operating system, automatically updated
NGINX + Apache2
NGINX compiled with nginx-push-stream-module support
PHP 7.0
MySQL5 with InnoDB support
Ansible 2.2
Nodejs push-server
Built-in firewall (iptables)
IP address acquired via DHCP or manually configured
Adjustable mail server agent
A UNIX-like Control Menu with basic commands
Sphinx connection wizard
Additional packages: geoip, catdoc, poppler, man, strace
Easily configurable mail client (msmtp)

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/huong-dan-cai-dat

Lập Trình Linux
How to copy files from windows to linux operating system
Giải Trí
Tôi Đã Khóc Khi Long Nói … Xem Xong Clip Này Bạn Sẽ Rơi Nước Mắt
Phần Mềm
🎥PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO VÀ CÁCH BIÊN TẬP VIDEO CỦA MÌNH
  • here we are


  • Lần sau cắt bớt mấy đoạn ngồi chờ download với in sờ tôn đi nha anh ^_^. Ngồi xem cái đoạn đó buồn ngủ lắm