Lập Trình Linux

Cài đặt Bitrix24 trên Window, Linux, CentOS, Máy ảo VMWARE
Hướng dẫn cài đặt bitrix24 trên môi trường Window, Linux, CentOS… máy ảo dùng VMWARE với các gói đã có sẵn trong VMware Edition:

CentOS 7 x86_64 operating system, automatically updated
NGINX + Apache2
NGINX compiled with nginx-push-stream-module support
PHP 7.0
MySQL5 with InnoDB support
Ansible 2.2
Nodejs push-server
Built-in firewall (iptables)
IP address acquired via DHCP or manually configured
Adjustable mail server agent
A UNIX-like Control Menu with basic commands
Sphinx connection wizard
Additional packages: geoip, catdoc, poppler, man, strace
Easily configurable mail client (msmtp)

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/huong-dan-cai-dat

Tin HOT
Cô lập xã có 7 người nhiễm corona, chốt chặn 24/24h ở vùng dịch | VTC14
Phần Mềm
Oppo A1K (CPH1923) Hard Reset Ok // Oppo A1K Khôi Phục Cài Đặt Gốc Ok
Lập Trình Linux
Cài NachOS trên Linux (Install NachOS on Linux)
  • here we are


  • Lần sau cắt bớt mấy đoạn ngồi chờ download với in sờ tôn đi nha anh ^_^. Ngồi xem cái đoạn đó buồn ngủ lắm