Hướng Dẫn Cài Đặt

Cài đặt Bitrix24 trên Window, Linux, CentOS, Máy ảo VMWARE
Hướng dẫn cài đặt bitrix24 trên môi trường Window, Linux, CentOS… máy ảo dùng VMWARE với các gói đã có sẵn trong VMware Edition:

CentOS 7 x86_64 operating system, automatically updated
NGINX + Apache2
NGINX compiled with nginx-push-stream-module support
PHP 7.0
MySQL5 with InnoDB support
Ansible 2.2
Nodejs push-server
Built-in firewall (iptables)
IP address acquired via DHCP or manually configured
Adjustable mail server agent
A UNIX-like Control Menu with basic commands
Sphinx connection wizard
Additional packages: geoip, catdoc, poppler, man, strace
Easily configurable mail client (msmtp)

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/huong-dan-cai-dat

Lập Trình Linux
Thử cài Dual boot Win 10 và Ubuntu xem NTN
Lập Trình Linux
Linux File Systems in the Cloud @ Linux Collaboration Summit 2011
Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 11/3 Tin tổng hợp virus corona đại dịch Vũ Hán viêm phổi
  • here we are


  • Lần sau cắt bớt mấy đoạn ngồi chờ download với in sờ tôn đi nha anh ^_^. Ngồi xem cái đoạn đó buồn ngủ lắm