Lập Trình Linux

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1
Cài hệ điều hành Ubuntu trên máy tính mới. Lưu ý nếu bạn có dữ liệu thì dữ liệu sẽ bị xóa hết. Video này chỉ áp dụng đối với các máy tính mới chưa có dữ liệu hoặc cài để thử nghiệm mà không cần sao lưu dữ liệu.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Loa Yamaha Ns-451
Lập Trình Linux
Lan truyền ngược backward propagation Neural Network | machine learning cơ bản
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt TLBB offline Ver 1.0
There are currently no comments.