Lập Trình Linux

Cài đặt Internet Download Manager qua Wine trên Ubuntu OS
Internet Download Manager (IDM) là ứng dụng hỗ trợ download nổi tiếng trên Windows OS. Trên Ubuntu bạn cũng có thể cài đặt IDM thông qua Wine.
Hướng dẫn đầy đủ:
By:
Doquixote Sang

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/download

Giải Trí
NHỮNG ĐIỀU "NGỘ" RA TRONG MÙA DỊCH? | MC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN
Tin HOT
CÂU TÔM TÍCH BẮT ĐƯỢC HAI CẶP SAM BIỂN │SÓI TV
Lập Trình Linux
Tự học Linux – LPI 1 [Part 2/4] – Quản trị user và group, phân quyền trên linux, trình soạn thảo vi