Hướng Dẫn Cài Đặt

Cài đặt máy ảo VMware, chạy kali linux, tiny_linux, ubuntu
Bật PHỤ ĐỀ lên coi hướng dẫn nhá mọi người, tại làm biếng edit video quá :v
Cài đặt máy ảo VMware và chạy kali linux, tiny_linux(bản nhẹ của linux) link mình để ở dưới hết nhá:
VMware:

light kali linux:

Ubuntu:

tiny_linux:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 18 | VTC Now
Lập Trình Linux
Linux Operating System | Commands | Date And Time
Tin HOT
Borussia Dortmund vs. 1. FC Koln | 2020 Bundesliga Highlights