Lập Trình Linux

Cài đặt teamviewer trên Ubuntu 2017
sudo apt-get -f install
sudo apt-get install ./teamviewer_12.0.85001_i386.deb
sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gdebi
sudo gdebi teamviewer_12.0.85001_i386.deb

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tổng Hợp
Hướng dẫn cách cài đặt dữ liệu Amibroker Vietstock Updater
Lập Trình Linux
2 web đào cloud doegcoin 1 web chạy lâu 1 web mới ra tặng 2 dogecoin
Tin HOT
Đánh giá nhanh Mitsubishi Attrage 2020, mở ra phân khúc mới | [CAFEAUTO]
  • chỉ cần tải file deb về và cài thông qua softwear thôi là đc.


  • Not ready, pleáse check yoủr connection…
    Xử lý sao thế Bác
    ubuntu 16.04.3 LTS ,teamview 12