Lập Trình Linux

Cài đặt Ubuntu trên máy ảo VMWare
Download Ubuntu 16.10
– 32 bit:
– 64 bit:
Download VMWare Workstation 12:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Hack WPA/WPAWi-Fi Network using Fluxion on kali linux , no wordlist, evil twin attack.
Lập Trình Linux
Lập Trình iOS Nâng Cao tại KhoaPham.vn – Bài 5 Hướng dẫn upload từ XCode lên Itune
Tổng Hợp
Tải và cài WinRAR 5.80 Final trên Windows 10 | x86/x64 | Download & Install WinRAR 5.80 Final
  • ngắn gọn súc tích và quan trọng là dể hiểu


  • rất hay và ý nghĩa cảm ơn bạn nha !