Lập Trình Linux

Cài đặt Ubuntu trên VMware Workstation 12
Tên đề tài: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 15.10 phiên bản 64bit trên máy ảo VMware Workstation 12. Đây là dạng cài đặt theo hướng mặc định, dành cho người mới bắt đầu. Do đó, không có quá nhiều cấu hình phức tạp như chia đĩa, phân vùng, thiết lập khác….

Người thực hiện: Thuong Vo Tinh
Email liên hệ: votinhthuong9@gmail.com

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Giáo Dục
Tư vấn tuyển sinh 2017 – Đại học Trà Vinh (THVL)
Game
KHỐI VUÔNG NÀY LÀM TÔI ỨC CHẾ QUÁ !!! (Chuối Chơi Game Bựa)
Tin HOT
Cận cảnh ăn SAM TRỨNG nướng