Lập Trình Linux

Cài đặt và sử dụng cơ bản
– Cài đặt phông chữ và giao diện cho những người kém mắt
– Tháo gỡ dịch vụ
– Thay đổi ngôn ngữ giao diện
– Thi hành một số bước khởi đầu như rập hình ổ cứng
– Xem các thông tin về Linux Mint trên mạng và các đường dẫn liên quan
– Cài đặt bàn đánh máy chữ tiếng Việt
– Phương pháp làm sạch ổ cứng và tạo phân vùng
– Di chuyển thư mục nhà ($HOME) sang một ổ cứng ngoài
– Kiểm tra cổng nối mạng

Một số đường kết nối nhắc đến trong các phim:

Tải về :
Phần mềm viết bản ISO vào thẻ USB trên Windows:
Công cụ certUtil của Windows:
Trang nói về tùy chọn ‘toram’ để chép toàn bộ hệ điều hành vào bộ nhớ và chạy từ đó:
Các trang hướng dẫn sử dụng dòng lệnh trên Linux:
Trang hướng dẫn về phần mềm ‘timeshift’ để rập hệ điều hành theo thời khắc:
Trang về ‘fd: File Descriptor’ và stdin:0, stdout:1, stderr:2 :
Trang về ‘redirection’ đổi hướng xuất, nhập của luồng trong khi xử lý các lệnh và dữ liệu chúng cung cấp:
Phim hướng dẫn sử dụng timeshift chi tiết hơn, trong tiếng Anh: (

Tôi quên không nhắc một điều: Bản ibus-unikey ở kho lấy về có một giới hạn về số từ viết tắt trong bảng macro có thể ghi và nạp vào bộ nhớ là 1024 dòng, mỗi dòng là một định nghĩa. Tôi có viết thư cho anh Lê Quốc Tuấn, chủ nhân của phần mềm này, và làm theo sự hướng dẫn của anh, vào đây ( lấy bản mã nguồn dùng lệnh:

sudo apt-get install -y cmake g++ make pkg-config libibus-1.0-dev libgtk-3-dev
cd $HOME
mkdir sources/
cd sources
git clone
cd ibus-unikey
kwrite ukengine/keycons.h

Đổi dòng:

#define MAX_MACRO_ITEMS 1024

thành

#define MAX_MACRO_ITEMS 1024 * 4

Tức tăng số dòng macro có thể sử dụng lên thành 4 lần (4096 dòng). Lưu thay đổi và quay trở lại dòng lệnh:

mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=release -DLIBEXECDIR=/usr /lib/ibus ..
make
sudo make install

Bấm chuột phải ở biểu tượng Unikey trên thanh tác vụ và chọn ‘Restart’ để tắt bản cũ đi, lấy bản mới vào bộ nhớ. Hoặc là biên soạn bản ‘macro.txt’ và cho thêm từ vào đó, rồi ‘Import’ nó vào hoặc ‘import’ từ một bản định nghĩa khác đã có vào. Sau khi ‘Save’ (Lưu) thì có thể vào thư mục ‘$HOME/.ibus/unikey’ và kiểm tra số dòng của bản ‘macro’ trong đó, bằng

cat macro | wc -l

hoặc dùng:

kwrite macro

và kiểm tra số dòng mà phần mềm đã ghi. Hơn 1024 là được.

Nhớ mỗi lần thay đổi nội dung của ‘macro’ trong bộ nhớ thì phải dùng phím chuyển ngôn ngữ (giữa tiếng Anh và tiếng Việt) để đổi sang tiếng Anh rồi quay trở lại tiếng Việt, để kích hoạt bản định nghĩa macro mới.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/tin-tuc-ve-linux

Lập Trình Linux
Bài 06: Hướng dẫn lập LAB máy ảo trên Vmware Workstation 12 Pro – Phần 1
Tin HOT
RB Leipzig vs Tottenham 3-0 🔥 Highlight & All Goals (11/03/2020)
Lập Trình Linux
Lập trình C/C++ Hướng dẫn cài Eclipse và cấu hình môi trường MinGW
  • Mình rất yêu thích khoa học, nhưng tiếc rằng mấy chương trình khoa học toàn tiếng anh. thấy giọng ad đọc rất hay mong ad thuyết minh mấy chương trình khoa học.


  • Hay qua Sir


  • sao k có clip hướng dẫn render sketchup vậy bác