Lập Trình Linux

Cài đặt và sử dụng Wine trên Ubuntu
Music from start to 2:37 : Dirty Audio – Gorilla Glue
– Dirty Audio in SoundCloud:
– Listen on SoundCloud:

Music from 2:38 to end: Pegboard Nerds – FrainBreeze
– Pegboard Nerds in SoundCloud:
– Listen on SoundCloud:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA MAI PHƯƠNG VÀ PHÙNG NGỌC HUY
Công Nghệ
Windows 7 Loader eXtreme Edition v3.503
Tin HOT
Cập nhật tin tức corona hôm nay 9/3 hơn 3.800 người chết | Diễn biến mới nhất dịch bệnh Covid-19