Lập Trình Linux

Cài đặt VNC Server cho Linux Desktop
Hướng dẫn cài đặt VNC server cho Linux Desktop (Ubuntu, Kubuntu, Fedora, CentOS )

Bước 1: Đăng nhập ssh để cài đặt VNC (Cài 1 lần dùng mãi) – Dùng Terminal của HĐH Linux hoặc dùng Windows thì có thể dùng Putty hoặc Bitvise SSH Client
sudo apt-get update
sudo apt-get install tightvncserver
vncserver :1 -geometry 1024×600 -depth 16 -pixelformat rgb565
vncserver :1
để chạy thông số mặc định thôi.

Bước 2: Sử dụng VNC viewer để login như Remote Desktop của Windows
sudo apt-get install xtightvncviewer
vncviewer ip-cua-may-server:1

Bước 3: Cài đặt VNC khởi động cùng HĐH (Dành riêng cho Raspberry pi)
cd /home/pi (Trong đó, pi là tên user của bạn )
cd ./config
mkdir autostart
cd autostart
nano tightvnc.desktop
Nhập nội dung cho file tightvnc.desktop với nội dung sau rồi lưu lại

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1
StartupNotify=false

Đối với các HĐH khác Raspbian mình sẽ có 1 video hướng dẫn sau.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Cài đặt và sử dụng phần mềm tạo máy ảo VMware Workstation 10
Lập Trình Linux
What is Kernel and where to find it
Lập Trình Linux
MemuPlay – Trình giả lập hệ điều hành Android siêu nhẹ và mượt trên Windows
  • Cái "máy của mình, máy vps" làm sao để ra 2 tab như vậy a
    E dùng putty đang có bt về nhà phần này nửa mong a giải đáp 🙁