Lập Trình Linux

Cấu Hình Hệ Điều Hành KaLi Linux | Chạy Trên Máy Ảo VMWare | Phần 1
Cài đặt KaLi Linux chạy trên máy ảo VMWare.
Link: Download VMWare:
Link: Download HĐH Linux:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Vợ Chồng Quỳnh Anh,Duy Mạnh "L.Ụ.C Đ.Ụ.C", Nhật Lệ "đ.ẫ.m nước mắt" Quang Hải " D.ứ.t t.ì.nh"
Tin HOT
Mưa Sao Băng – Ngô Kiến Huy [OFFICIAL MV]
Tin HOT
TỬ VI NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA 12 CON GIÁP