Lập Trình Linux

Cấu hình Kali Linux 2019.2 sau khi cài đặt
Cấu hình Kali Linux 2019.2 sau khi cài đặt gồm các công việc chính sau:
– Cấu hình mạng cho máy ảo VMware
– Cấu hình source.list
– Cài đặt VMware tools

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Âm Nhạc
Thanh Nhạc #11: Luyện thanh loại bỏ GIỌNG YẾU, HỤT HƠI khi hát – Trick Eliminate Airy Voice.
Lập Trình Linux
quét mạng để đò tìm các máy tính
Giáo Dục
Đôi khi buông bỏ cũng là cách để hạnh phúc | Chuyện Yêu | RadioMe
  • tại sao mình cũng làm giống bạn mà vẫn không có mạng?