Lập Trình Linux

[CE211.H11] Lập trình nhúng căn bản
Đề tài: Điều khiển ESP 8266 lấy dữ liệu ngày tháng năm và thời tiết tại Hồ Chí Minh hiển thị qua UART trên máy tính qua board điều khiển Nuvoton (NUC131) – Mức độ: Basic
Nhóm thực hiện:
Trần Quang Chương
Châu Trí Đạt
Nguyễn Thanh Khiêm
Phạm Ngọc Tuấn

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
Hướng dẫn tải và cài phần mềm đọc file PDF | Foxit Reader (Download & Install Foxit Reader)
Lập Trình Linux
Cách làm multiboot usb iso windows và linux bằng winsetupfromusb
Lập Trình Linux
[Học Raspberry Pi] Hướng dẫn lập trình xử lý ảnh với PI
  • Anh còn tìm hiểu về con này không ạ? Cho em xin được thỉnh giáo với.


  • Anh còn lưu tài liệu không ạ. cho em xin tham khảo phần code trên keilC ạ. cảm ơn anh