Lập Trình Linux

CentOS 7 Xem xét và Hướng dẫn cài đặt
CentOS 7 giới thiệu một số thay đổi lớn trong dòng 6.x CentOS.Đầu tiên, CentOS bây giờ sử dụng XFS là hệ thống tập tin mặc định của nó.Thứ hai, OpenJDK-7 tại là JDK mặc định.Thứ ba, “initd” đã được thay thế bằng “systemd”.Những thay đổi khác bao gồm việc sử dụng nhân Linux 3.10.0, hỗ trợ cho Linux Container, và sự bao gồm của các công cụ mở VMware và trình điều khiển đồ họa 3D ra khỏi hộp.

Ngoài ra còn có một chương trình số mới với CentOS 7. Tên chính thức của phiên bản đầu tiên là CentOS 7,0-1406.Các “7.0” xuất phát từ RHEL 7.0 và “1406” cho thấy dấu tháng của mã bao gồm trong bản phát hành (ví dụ như tháng 6 năm 2014).Tem tháng sẽ cho phép CentOS để làm lại spin với các bản sửa lỗi bảo mật và lỗi mới nhất trong khi vẫn giữ lại các kết nối với số lượng phát hành RHEL.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
[Cảm nhận] Lối chơi của Perfect World VNG dù quen thuộc nhưng đầy sáng tạo (P1)
Tin HOT
Chi Dân hoàn thành thử thách hit đất 64 cái – Ở nhà mùa dịch (Tập 1) || #Stayhome and Gym #Withme
Tin HOT
Highlights | Viettel – Hoàng Anh Gia Lai | 10 phút kinh điển, rượt đuổi khó tin | NEXT SPORTS
There are currently no comments.