Lập Trình Linux

Code chay Logistic Regression phần 1 | Tự học machine learning cơ bản
Mua khóa học đầy đủ tại đây để ủng hộ mình nhé #Logistic Regression #machine learning cơ bản Mọi thắc mắc các bạn có thể liên…

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Cài đặt Windows 7 sửa lỗi treo máy phải làm sao (win NT setup installer)
Lập Trình Linux
How to start using linux | Some Basic Linux Commands For Absolute Beginners | Part 1
Lập Trình Linux
Get WiFi Password With Kali Linux (Sinhala)
  • Lúc làm mượt data có thể dùng hàm loc để lọc các dữ liệu có kq =0hay 1