Lập Trình Linux

Codeybot – Robot Linux ứng dụng cho giáo dục
Codeybot là một robot vì mục đích giáo dục, hỗ trợ dạy lập trình cơ bản cho trẻ em trên 6 tuổi. Con robot này chạy trên OpenWrt Linux, là một thiết bị thú vị để sử dụng vì nó có khả năng chơi nhạc, nhảy, và chiếu tia lazer.

Xem bài viết tại:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
RICH KID KHOE ĐỒ – CÁC BẠN TRẺ MẶC HƠN NỬA TỶ KHI ĐI SNEAKER FEST 2018 | SNKRVN
Máy Tính
Hướng dẫn vệ sinh bảo dưỡng Laptop Asus K43
Phần Mềm
Các Động Tác Máy Khi Quay Phim và Ý Nghĩa | Camera Movement | Hướng Dẫn Học Làm Phim
There are currently no comments.