Lập Trình Linux

como instalar numpy, scipy y matplotlib en ubuntu
sudo apt install python-pip
pip install numpy
pip install scipy
pip install matplotlib
python
import numpy
import scipy
import matplotlib
exit()

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Kali Linux 2020.1 Install On Windows 7/8/10
Lập Trình Linux
[Unit 2] Blink led and Hello world kernel module – Làm quen với Linux driver
Ẩm Thực
Kích hoạt lại Flash player khi bị chặn