Lập Trình Linux

Đăng ký, cài đặt và quản lý VPS Linux với VPSSIM trên Google Cloud [THINH.IN]
Hướng dẫn cài đặt VPS linux trên Google Cloud:
1. Đăng ký tài khoản:
Lưu ý: Xác minh thẻ VISA (trừ 1$).
2. Tạo VPS Linux:
Lưu ý: Chọn Hệ điều hành phù hợp.
3. Sửa Password root:
sudo passwd root
4. Cấp quyền truy cập VPS:
Bước 1: Cài đặt nano:
sudo yum install nano -y
Bước 2: Mở file sshd_config
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Chỉnh sửa hai dòng:
PermitRootLogin no thành PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication no thành PasswordAuthentication yes
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + O để lưu.
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X để đóng cửa sổ chỉnh sửa sshd_config
5. Khởi động lại ssh hoặc khởi động lại VPS:
sudo service sshd restart
hoặc
reboot
6. Truy cập vào VPS và tiến hành cài đặt VPSSIM để quản lý VPS
yum -y install wget ; wget –no-check-certificate ; chmod +x install ; bash install

Hỏi đáp:

Skype: mr_thinhvn

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Bệnh nhân thứ 38 Nhiễm covid -2019 cập nhật mới Nhất Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm từ nguồn lây mới
Âm Nhạc
Mẹ Ơi Có Biết ♫ Con Yêu Mẹ ♫ Nhạc Thiếu Nhi Hát Về Mẹ Hay Nhất
Lập Trình Linux
Xóa hệ điều hành Ubuntu khi cài song song với Windows
  • sao mình không vào được PuTTY bạn ơi.


  • Anh hướng dẫn thêm về SSH port, phải có bước khai báo nữa về port thì google cloud nó mới nhận. Nếu không thì sau khi thoát vpssim sẽ không vào lại được trên các phần mềm như puty,… Có khi phải vào console của cloud để set bằng tay.


  • Thank a 😀