Lập Trình Linux

Fix Dualboot Windows 10 + Linux UEFI
Hướng dẫn fix dualboot Windows 10 và Linux, sau khi cài đặt, máy bạn boot thẳng vào windows 10, không hện ra tùy chọn để vào Linux.
Hướng dẫn này chỉ áp dùng cho chế độ boot UEFI (hầu như MBR không gặp vấn đề này).
Áp dụng đối với các bản phân phối Linux như Ubuntu, Arch, Linux mint…. cách làm gần như nhau

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Corona Update @12am । 28 March 2020
Lập Trình Linux
Wifi hack using kali linux WPA WPA2 crunch attack 2020 working 100%☠️
Tin HOT
The Platform | Main Trailer | Netflix