Lập Trình Linux

Fixing Git error MacOS Sierra/Mojave: Invalid active developer path
This video tutorial shows how to fix the Git error message that happens when updating MacOS to Sierra/Mojave.

——

Error message:

xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools), missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcru

—–
If this not fixes your problem, please provide more details in the comments section and I will be very happy to help.

——————————
Help me with:

– Subscribe to my channel

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Hot Clip | CHUANG 2020 – Tập 1| Hoàng Tử Thao:"Giống tôi không phải việc xấu"!
Phần Mềm
Phần mềm hỗ trợ thuyết trình và giảng dạy ZoomIt – Kỹ Năng CNTT Cho Giáo Viên
Phần Mềm
Cách làm Video Lyric trên điện thoại | MVCTHINH | TIPS & TRICKs