Công Nghệ

Google Sheets với Query & ImportRange Lọc & Lấy dữ liệu từ nhiều Báo cáo vào 1 File
Open File và Make Copy thực hành Nhà mình nhe.

Báo cáo với sự kết hợp Hàm Query & Hàm ImportRange
Trích lọc lấy dữ liệu từ nhiều Báo cáo vào 1 File Google Sheets duy nhất. Giúp thuận tiện cho việc theo dõi và giảm bớt việc phải mở ra quá nhiều Báo cáo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Excel với Công cụ SOLVER giúp giải Bài toán tối ưu hiệu quả. Phần trình bày có sử dụng tài liệu của Tác giả Cô Asamkhan trên Youtube “Using Excel Solver to solve a LP problem”. Bài toán Max hiệu quả với sự ràng buộc về nguồn nguyên liệu chính. Kính mời Cả nhà đón xem Bài 4 với sự ràng buộc đồng thời vừa công suất máy móc và nguồn nguyên liệu. 10h402 ngày 11-09-2016. Xin tri ân những điều quý báu Cô đã chia sẽ. Học trò Phạm Ngọc Thành
Tìm Điểm hòa vốn
Lợi nhuận Max Bài 1 & 2
Lợi nhuận Max Bài 3
Lợi nhuận Max Bài 4
Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng và Khảo sát đầu vào/ Định kỳ nguồn nhân sự

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/cong-nghe

Giáo Dục
Kinh nghiệm sử dụng hàm VLOOKUP nhiều điều kiện
Lập Trình Linux
Boot Ubuntu and Linux Mint ISO from Clover Bootloader
Lập Trình Linux
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy tố cáo TC xâm lược Việt Nam chứ không phải xung đột biên giới
There are currently no comments.