Lập Trình Linux

Hệ thống phòng học online có quản lý user (Red5 + Moolde)
Với nhu cầu dạy học có quản trị các thành viên trong phòng học, Realtimevn.com đã phát triển các thành phần mã nguồn mở cho ra đời một hệ thống phòng học online, sự kết hợp giữa Media Server Red5 và hệ quản trị học online Moodle.
Red5 nhận nhiệm vụ truyền tải hình ảnh và âm thanh từ Cam chuyển tải lên Server xử lý và stream đến các player đã được cấu hình để chạy.
Moodle nhận nhiệm vụ quản lý các user Join vào phòng học và các chức năng nâng cao khác.

Hệ thống hoàn toàn setup và sử dụng được rộng rãi, demo dưới đây cung cấp tầm nhìn tổng quan về hệ thống.

www.realtimevn.com
chaungochuynh.go@gmail.com
yahoo || Skype: chaungochuynh15

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Giá dầu hồi phục mạnh | VTV24
Lập Trình Linux
Custom Linux Kernel | Walkthrough Guide
Máy Tính
Bật mí thủ thật bỏ pass win 10 đơn giản
There are currently no comments.