Lập Trình Linux

[Học Linux A-Z] Hướng dẫn tạo và sử dụng SSH Key để bảo mật máy chủ
Một trong các phương thức đăng nhập vào VPS khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên việc sử dụng mật khẩu luôn có 2 nguy cơ lớn là:

Bạn sẽ mất hoàn toàn nếu lộ mật khẩu.
Các attacker có thể sử dụng Brute Force Attack để dò tìm mật khẩu.
Do đó, mình khuyến khích các bạn làm quen với SSH Key để đăng nhập vào VPS, cũng như sử dụng nó để xác thực các kết nối từ bên ngoài vào cho an toàn hơn.

1. Cách thức hoạt động của SSH Key
SSH Key bạn cứ hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) và key công khai(Public Key).

Private key và Public key luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau để nó có thể nhận diện lẫn nhau. Mình nói vậy cho bạn dễ hình dung nhé, khi tạo một SSH Key thì bạn sẽ có cả 2 loại key này. Sau đó bạn mang cái public key bỏ lên máy chủ của bạn, còn cái private key bạn sẽ lưu ở máy và khi đăng nhập vào server, bạn sẽ gửi yêu cầu đăng nhập kèm theo cái Private Key này để gửi tín hiệu đến server, server sẽ kiểm tra xem cái Private key của bạn có khớp với Public key có trên server hay không, nếu có thì bạn sẽ đăng nhập được.

Nội dung giữa Private Key và Public Key hoàn toàn khác nhau, nhưng nó vẫn sẽ nhận diện được với nhau thông qua một thuật toán riêng của nó.

Bạn cứ hình dung Private Key là chìa khóa, còn Public Key là ổ khóa. Một khi chìa khóa mà vừa khít với ổ khóa thì cửa sẽ được mở, thế thôi.

2. Thành phần chính của một SSH Key
Khi tạo ra một SSH Key, bạn cần biết sẽ có 3 thành phần quan trọng như sau:

Public Key (dạng file và string) – Bạn sẽ copy ký tự key này sẽ bỏ vào file ~/.ssh/authorized_keys trên server của bạn.
Private Key (dạng file và string) – Bạn sẽ lưu file này vào máy tính, sau đó sẽ thiết lập cho PuTTY, WinSCP, MobaXterm,..để có thể login.
Keypharse (dạng string, cần ghi nhớ) – Mật khẩu để mở private key, khi đăng nhập vào server nó sẽ hỏi cái này.
Và một SSH Key bạn có thể sử dụng cho nhiều server khác nhau.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How To Install Windows Subsystem For Linux (Bash) On Windows 10
Phim
Tổng hợp Phim hài tết hay hài hước – Quang Tèo, Giang Còi, Bình Trọng – Hài tết Việt Nam – HD 720p
Tin HOT
KINGDOM SEASON 2: Ending Explained & Full Netflix Season Breakdown
There are currently no comments.