Lập Trình Linux

How to clear RAM Memory Cache, Buffer and Swap Space on Linux
This video illustrates the Memory management like Clear RAM Memory Cache, Buffer and Swap Space in Linux.
For more explanation on this video:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Máy Tính
Hướng dẫn lựa chọn SSD cho máy tính của bạn – Minhvu.vn
Lập Trình Linux
Hướng Dẫn Cài Đặt Vmware Tool centos7
Lập Trình Linux
Instalar Mega Sync en Ubuntu 16.04 LTS – Install Mega Sync Ubuntu 16.04 LTS