Lập Trình Linux

How to enable and run Linux (Ubuntu) directly from Windows Subsystem
No more messing with Windows dual boot and hard disk issues. You can enable Linux directly from Windows Subsystem and run Ubuntu from Microsoft Store app.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Âm Nhạc
Không Cần Phải Hứa Đâu Em / Quang Minh (Acoustic Cover)
Máy Tính
Đánh giá chi tiết Asus All in one V222UAK PC của tương lai
Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 13/3 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán
There are currently no comments.