Lập Trình Linux

How to Enable Copy and Paste in a VirtualBox Running Ubuntu Linux
This VirtualBox tutorial walks through how to enable bidirectional copy and paste in a virtual machine running Ubuntu Linux, including a walk through of how to install the guest additional add on.

Show notes:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
VẼ NHÀ TRÊN PHẦN MỀM SOLIDWORK 2016.
Công Nghệ
[Simple Facebook] – LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC
Âm Nhạc
Nhac phim hành động Remix – Ngục Tù – Full HD – Nhạc lồng phim
There are currently no comments.