Lập Trình Linux

How to Install CentOS 7 Linux Step by Step 2018 Guide
This tutorial is how to install CentOS 7 on your desktop/laptop.

CentOS 7 Download Page link–

unetbootin download link —

Yk Computer

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tổng Hợp
Hỏa Long Án | Lê Minh, Đường Yên, Vương Bảo Cường | Phim Hành Động Võ Thuật HongKong
Âm Nhạc
[KARAOKE] Giờ Em Đã Biết – Minh Hằng | Beat Chuẩn
Lập Trình Linux
Máy cổ có cài được Win 10 không?