Lập Trình Linux

How to install PsychoPy on Ubuntu 16.04 using Pip
Short video showing how easy PsychoPy is to install on Ubuntu 16.04 using Pip and command line.

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Tutorial – “Pure” Python ANOVA using SciPy to get p-values”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phần Mềm
Video 15 – Hướng dẫn các tiện ích – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016
Phần Mềm
5 PHÍM TẮT KHẮC CỐT GHI TÂM KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH WINDOWS!
Lập Trình Linux
[Android] Hướng dẫn cài đặt Android Studio cho phát triển ứng dụng di động
  • psychopy-1.x is ancient. Modern is 3.x. This method is obsolete.