Lập Trình Linux

How to install PUPY RAT (Remote Administration Tool) in Kali Linux
PUPY RAT

PUPY RAT commands
1:- git clone
2:- cd pupy
3:- git submodule init
4:- git submodule update
5:- pip install -r pupy/requirements.txt
6:- wget
tar xvf payload_templates.txz && mv payload_templates/* pupy/payload_templates/ && rm payload_templates.txz && rm -r payload_templates

If an error occurs during installation of requirements use following commands

1:- pip install python3-xlib
2:- sudo apt-get install scrot
3:- sudo apt-get install python3-tk
4:- sudo apt-get install python3-dev
5:- pip install pyautogui

OR Download

===============================================================
Blog:
Facebook :
Twitter:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Phan Văn Đức Comback Ghi Bàn Thắng Đầu Tiên Cho SLNA|Khi Gía Trị Của Cầu Thủ Ngôi Sao Lên Tiếng !
Tin HOT
Giá xăng dầu đồng loạt giảm sốc | Giá xăng dầu hôm nay | Tin tức Việt Nam mới nhất | TT24h
Lập Trình Linux
How to copy files from windows to linux operating system