Lập Trình Linux

How to setup MITMF 2020
-Website:
-course hacking:
-Please subscribe channel:
-Download Pentest Box:
-Patreon:
-Link donation Paypal:
—————————————————————————-
-Facebook:
-Twitter:
———————————————————————————————————–
THANK FOR WATCHING

Code:

sudo apt update
apt-get install python-dev python-setuptools libpcap0.8-dev libnetfilter-queue-dev libssl-dev libjpeg-dev libxml2-dev libxslt1-dev libcapstone3 libcapstone-dev libffi-dev file
git clone
cd MITMf && git submodule init && git submodule update –recursive
sudo apt install python-pip
pip install -r requirements.txt
python mitmf.py –help

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
MÔN HÓA HỌC – LỚP 11 | LUYỆN TẬP: ANKAN VÀ XICLOANKAN | 15H45 NGÀY 24.03.2020 | HANOITV
Lập Trình Linux
Phần Mềm Thay Đổi Giọng Nói Voice Mod Pro – Phần Mềm Giả Giọng Nam Nữ
Tin HOT
Cách ly với người tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 thứ 35 | THDT
There are currently no comments.