Lập Trình Linux

How to setup MITMF 2020
-Website:
-course hacking:
-Please subscribe channel:
-Download Pentest Box:
-Patreon:
-Link donation Paypal:
—————————————————————————-
-Facebook:
-Twitter:
———————————————————————————————————–
THANK FOR WATCHING

Code:

sudo apt update
apt-get install python-dev python-setuptools libpcap0.8-dev libnetfilter-queue-dev libssl-dev libjpeg-dev libxml2-dev libxslt1-dev libcapstone3 libcapstone-dev libffi-dev file
git clone
cd MITMf && git submodule init && git submodule update –recursive
sudo apt install python-pip
pip install -r requirements.txt
python mitmf.py –help

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Top 5 reason why I choose Linux
Phần Mềm
Hướng dẫn cách làm điện thoại android cũ chạy nhanh và mượt hơn rất đơn giản
Công Nghệ
42. Bài 42 : Lọc dữ liệu trong excel có điều kiện – Nâng cao
There are currently no comments.