Lập Trình Linux

Hướng dẫn backup dữ liệu trên Ubuntu
Dữ lieu là tài sản vô giá đối với bất kỳ người sử dung máy tính nào. Một chiếc ổ cứng hay thiết bị nhớ ngoài có thể đáng giá bang cả tháng lương. Nhưng đối với dữ lieu thì không có gì có thể mua lại. Thấu hiểu được điều đó nhà phát hành Canonical đã tích hợp tính năng Backup dữ liệu cho người sử dụng hệ điều hành cho Ubuntu

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
boot windows 7 iso file using easy bcd
Lập Trình Linux
15 Things To Do First in Linux Mint
Tin HOT
Hà Nội bệnh nhân thứ 39 mới nhất của Việt Nam ở Cầu giấy là hướng dẫn viên du lịch