Lập Trình Linux

Hướng dẫn boot bằng usb trong VMware
# USB Boot trong VMware – Boot bằng usb trong vmware
# Tích hợp usb boot trong VMware
# Link :
# Hướng dẫn boot bằng usb trên phần mềm giả lập máy ảo
—————————————————————————————–
→ Video edit by : Duy RNT
→ SDT : 01.648.638.658
→ Fb :
→ Email and Skype : duyit192@hotmail.com
→Twitter :

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Gạc Ma 1988: Bài học chủ quyền lịch sử bằng máu | VTC Now
Tổng Hợp
RESET Windows 10 password, No software used. Do it like a pro!
Tin HOT
Tin tức dịch corona mới nhất ngày 28 tháng 2, 2020 | Cập nhật tình hình dịch Covid-19