Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Cài Conky Manager trên Kali Linux
Hướng Dẫn Cài Conky Manager trên Kali Linux
——————————————————————–

——————
Hướng dẫn cài Conky manager trên Kali linux 64 bit
——————
Bước 1: Cài Thư viện 32bit trên Kali linux 64 bit

dpkg –add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386

Bước 2: Download conky manager

mình download rồi nên sẽ không download lại 😀

Bước 3: Cài conky manager

dpkg -i “filename”

Bước 4: Add theme cho conky-manager
Download themes

file này mình cũng đã down rồi

add themes
mình add trước rồi nên sẽ không add lại ! các bạn chọn đến file đó rồi nhấn open
sau khi add theme nó sẽ ra một list themes cho các bạn chọn

Bước 5: tùy chỉnh themes

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Khai báo sức khỏe toàn dân từ 10/3/2020 | THDT
Lập Trình Linux
Linux Command Line Tutorial For Beginners 4 – cat command in Linux
Lập Trình Linux
TOP 5 LINUX DISTRIBUTIONS IN 2019
  • Minh down theme bang chrome, down xong chang thay hien trong thu muc downloads 🙁