Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài đặt DVWA trên Windows- Introduction to install DVWA on Windows
Video hướng dẫn các bạn cài DVWA để thực hành pentest.
Link mô tả trong video:
-DVWA:

-Cài đặt wampserver
Version x64:

Version x86:

-Recaptcha:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How To Update Kali Linux Sources.list Repositories 2018.4
Lập Trình Linux
Sony BRAVIA – How to install, update and uninstall apps from Google Play™.
Lập Trình Linux
Which Linux Distro Should You Use for Gaming?
  • bạn có thể teamviews xử lý giúp mình đc ko?


  • bế tắc quá


  • bạn ơi giúp mình với, mình cài xong Wampserver64 trên windows và làm đúng như bạn hướng dẫn rồi mà ko vào đc localhost, HTTP Error 404. The requested resource is not found.


  • anh ơi em làm đến phần đổi $_DVWA[ 'db_password' ] = ''; , đổi trống xong tạo nó vẫn báo lỗi Could not connect to the MySQL service.

    Please check the config file.

    Your database user is root, if you are using MariaDB, this will not work, please read the README.md file.