Lập Trình Linux

Hướng dẫn Cài đặt Google Chrome trên Kali Linux 2.0
Link hướng dẫn :
ttps://kienictns.wordpress.com/2015/08/15/huong-dan-cai-google-chrome-tren-kali-linux-2-0/
Bước 1: Chạy lệnh :
apt-get install –no-install-recommends gnome-panel
Bước 2: Chạy lệnh:
gnome-desktop-item-edit /root/Desktop –create-new

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt song song Windows 8 – 8 1 với Windows 7
Lập Trình Linux
Ubuntu Vs Linux Mint | Which is the Best Linux Distro?
Lập Trình Linux
Android – Cài Android adb kết nối máy thật trên Ubuntu
  • cho e hỏi với ạ ! sau khi e cài xong chrome . vào chrome xong no báo "Aw , snap" là sao vậy ah ?