Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7
LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic content (thành phần động) xử lí bởi PHP.

Các bước cài đặt:
1. Cài đặt Apache
2. Cài đặt MariaDB
3. Cài đặt PHP và Module
4. Cài đặt PHPmyAdmin
5. Cài đặt WordPress

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Cài Đặt Figlet banner terminal trên Kali Linux
Tin HOT
Xe ôm, chủ quán ăn Bến xe miền Đông điêu đứng vì virus corona
Phần Mềm
Chạy phần mềm LG LTE 1 giá rẻ, uy tín Hải Phòng, up rom lấy ngay
There are currently no comments.