Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7
LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic content (thành phần động) xử lí bởi PHP.

Các bước cài đặt:
1. Cài đặt Apache
2. Cài đặt MariaDB
3. Cài đặt PHP và Module
4. Cài đặt PHPmyAdmin
5. Cài đặt WordPress

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
5 cách chạy các lệnh Linux (ls, grep) trên Windows
Tin HOT
Giá vàng hôm nay mới nhất | bảng giá vàng | giá vàng ngày 23/3/2020 | giá vàng mới | 1 chỉ | USD
Tin HOT
Thủ tướng CHỐT phương án GIÃN CÁCH XÃ HỘI sau 15/4 theo ba nhóm nguy cơ
There are currently no comments.