Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Server 16.04Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Ubuntu Server 16.04 trên máy ảo VMware. Các bạn cũng có thể thực hiện được Virtualbox hoặc cài thẳng trên máy.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Công Nghệ
Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel
Máy Tính
Chi tiết trang phục Oriana Vinh Quang, Nami/Leblanc Siêu máy tính
Lập Trình Linux
Linux Moving and Renaming Files, Directories
There are currently no comments.